Bip

bip logo


Breadcrumbs


KONTAKT


RAMOWY ROZKŁAD DNIA

 

6.30 – 8.30              Schodzenie się dzieci do przedszkola.

                                Zabawy integrujące grupę.

                                Ćwiczenia ogólnorozwojowe.

                Rozmowy kierowane na tematy zgodne z zainteresowaniami dzieci.

 

8.30 – 9.00             Przygotowanie do śniadania.

                               Śniadanie.

 

9.00 – 10.00            Realizacja zadań edukacyjnych poprzez zajęcia z całą

                                grupą.

 

10.00 – 11.00           Zabawy dowolne służące realizacji pomysłów dzieci:
                                manipulacyjne, konstrukcyjne, tematyczne i inne.

 

11.00 – 11.30           Przygotowanie do obiadu.

                               I część obiadu (zupa).

 

11.30 – 13.00          Zabawy w ogrodzie przedszkolnym,
                               spacery,obserwacje przyrodnicze, gry terenowe lub
                               zabawy

                               ruchowe w sali, praca w kąciku przyrody (w
                               zależności od pogody).

 

13.00 – 13.30         Przygotowanie do obiadu.

                              II część obiadu (II danie).

 

13.30 – 16.30        W grupie najmłodszej – leżakowanie, słuchanie
                              muzyki relaksacyjnej.

                              W grupach starszych :

                                               - słuchanie książek czytanych przez nauczyciela,

             - zabawy i gry stolikowe.

                              Ćwiczenia indywidualne z dziećmi, dostosowane do ich możliwości i potrzeb.

                              Zabawy dowolne oparte na spontanicznej aktywności dzieci. Rozchodzenie się dzieci

                              do domu.