Bip

bip logo


Breadcrumbs


KONTAKT


METODY

W pracy z dziećmi wykorzystujemy elementy różnych nowoczesnych metod pedagogicznych:

 

  • Pedagogika zabawy KLANZA
  • Metoda Ruchu Rozwijającego Weroniki Sherborne
  • Metoda Dobrego Startu Marty Bogdanowicz
  • Metoda Ekspresji Ruchowej Carla Orffa
  • Metoda Ruchowej Ekspresji Twórczej Rudolfa von Labana
  • Metoda wprowadzania w świat pisma Ireny Majchrzak
  • Gimnastyka Mózgu Paula Dennisona (kinezjologia edukacyjna)
  • Techniki relaksacyjne

 

Nasi wychowankowie uczestniczą w wielu przeglądach i konkursach przedszkolnych, środowiskowych i ogólnopolskich, gdzie mogą zaprezentować swoje talenty, zdolności i umiejętności.

Mają możliwość oglądania teatrzyków w wykonaniu aktorów teatrów z Białegostoku, Olsztyna, Krakowa.

Wspólnie z rodzicami wyjeżdżają na organizowane przez nauczycieli całodniowe, autokarowe wycieczki krajoznawcze np.: do Płocka, Torunia, Ciechocinka itp.

W przedszkolu organizowane są zajęcia otwarte, podczas których dzieci mają okazję zaprezentować zdobyte wiadomości i umiejętności przed swoimi rodzicami.

Przedszkole nasze współpracuje z Poradnią Psychologiczno – Pedagogiczną, Miejską Biblioteką Publiczną, Żuromińskim Centrum Kultury, Sanepidem i Szkołami Podstawowymi.