Bip

bip logo


Breadcrumbs


KONTAKT


KADRA

W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, 3 nauczycieli na pół etatu: nauczyciel rytmiki, języka angielskiego i logopeda oraz nauczyciel religii na 3 godziny. Personel administracji i obsługi liczy 9 pracowników.

 

Dyrektor przedszkola mgr Wioletta Malinowska nauczyciel dyplomowany

 

Kadra pedagogiczna

 

mgr Dorota Karpińska Fiuk nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Bugowska nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Siemiątkowska nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Brdak nauczyciel dyplomowany

mgr Krystyna Anna Topolewska nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Świniarska nauczyciel kontraktowy

mgr Sylwia Ossowska nauczyciel kontraktowy 

mgr Joanna Zaborna nauczyciel kontraktowy                                                                     

mgr Dorota Czarnomska nauczyciel dyplomowany katecheta

mgr Karolina Kubińska nauczyciel kontraktowy logopeda

mgr Piotr Wojtczyk nauczyciel dyplomowany nauczyciel rytmiki

lic. Sebastian Ziółkowski nauczyciel języka angielskiego

 

Pracownicy administracji

Danuta Sokołowska

Maria Żulewska

Pracownicy obsługi

Anna Albrewczyńska

Elżbieta Kaźmierczak

Izabela Kaźmierska

Joanna Kubkowska

Jerzy Kamiński

Pracownicy bloku żywieniowego

Barbara Pstrągowska

Elżbieta Szydłowska