Bip

bip logo


Breadcrumbs


KONTAKT


KADRA

W przedszkolu zatrudnionych jest 8 nauczycieli w pełnym wymiarze godzin, 3 nauczycieli na pół etatu: nauczyciel rytmiki, języka angielskiego i logopeda oraz nauczyciel religii na 3 godziny. Personel administracji i obsługi liczy 9 pracowników.

 

Dyrektor przedszkola mgr Wioletta Malinowska nauczyciel dyplomowany

 

Kadra pedagogiczna

 

mgr Dorota Karpińska Fiuk nauczyciel dyplomowany

mgr Elżbieta Bugowska nauczyciel dyplomowany

mgr Beata Siemiątkowska nauczyciel dyplomowany

mgr Małgorzata Brdak nauczyciel dyplomowany

mgr Krystyna Anna Topolewska nauczyciel dyplomowany

mgr Marta Świniarska nauczyciel mianowany

mgr Sylwia  Grącka nauczyciel kontraktowy 

mgr Joanna Zaborna nauczyciel kontraktowy     

mgr Milena Ciesińska nauczyciel stażysta                                                                

mgr Marzena Kwiatkowska nauczyciel dyplomowany katecheta

mgr Karolina Kubińska nauczyciel kontraktowy logopeda

mgr Piotr Wojtczyk nauczyciel dyplomowany rytmik

lic. Sebastian Ziółkowski nauczyciel języka angielskiego

 

Pracownicy administracji

Danuta Sokołowska

Maria Żulewska

Pracownicy obsługi

Anna Albrewczyńska

Elżbieta Kaźmierczak

Izabela Kaźmierska

Joanna Kubkowska

Janina Klejnowska

Anna Sadowska

Jerzy Kamiński

Pracownicy bloku żywieniowego

Barbara Pstrągowska

Małgorzata Magalska