Bip

bip logo


Breadcrumbs


KONTAKT


 
Start w przedszkolu rzadko odbywa się bezboleśnie. Dzieci, przekraczając po raz pierwszy jego próg, zawsze miały trudności z adaptacją w nowym środowisku.

Adaptacja w naszym przedszkolu to stopniowe przyzwyczajanie dziecka do nowego miejsca i osób go otaczających, które odbywa się poprzez wspólny udział dzieci i rodziców w zabawach i zajęciach oraz przedłużanie pobytu dziecka w przedszkolu – od kilkunastu minut, przez godzinę, dwie, aż do kilku godzin. W tym roku dni te odbyły się 29 i 30 sierpnia. Uczestniczyli w nich rodzice wraz z dziećmi, dyrekcja i kadra nauczycielska oraz personel pomocniczy. Mamy nadzieję, że takie spotkania choć trochę ułatwią najmłodszym przedszkolakom zaklimatyzowanie się w nowym miejscu.