Bip

bip logo


Breadcrumbs


KONTAKT


 

21 września 2018 r. w naszym przedszkolu odbyło się spotkanie z policjantem z Komisariatu Policji w Żurominie panem Tomaszem Łopińskim. Tematem spotkania było utrwalenie z dziećmi zasad ruchu drogowego oraz przypomnienie zagadnień dotyczących bezpieczeństwa dzieci w przedszkolu i w domu. Pan policjant przypomniał podstawowe zasady zachowania się podczas przechodzenia przez jezdnię, następnie wytłumaczył jak należy zachować się w kontaktach z obcymi ludźmi, jak dbać o bezpieczeństwo własne i innych oraz do kogo zwracać się  o pomoc w sytuacji zagrożenia. Duże zainteresowanie u dzieci wywołało umundurowanie i wyposażenie gościa.  W szczególności czapka, która wędrowała z głowy na głowę oraz kajdanki. Dzieci z dużym zainteresowaniem słuchały rad i wskazówek zaproszonego gościa. Na zakończenie wizyty przedszkolaki dostały odblaski oraz mogły obejrzeć policyjny radiowóz. Było to bardzo ciekawe i pouczające spotkanie.