"Mamo, tato - nie pal" - wołały przedszkolaki idąc ulicami miasta w marszu przeciwko paleniu. Dzieci miały balony z napisem "nie pal" oraz przekreślonym symbolem papierosa, śpiewały piosenki, próbując przekonać dorosłych do rzucenia nałogu.  Dzieci dały wyraźny przekaz dla dorosłych - zarówno tych spotkanych na ulicy, jak i własnych rodziców. Akcja zakończyła się pod Żuromińskim Centrum Kultury, gdzie dzieci odbyły pogadankę na temat szkodliwości palenia.
 

Simple Image Gallery Extended